หลักเกณฑ์ การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2557รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบ : ('กรุณาดาวน์โหลดเอกสารก่อนเปิด')

ประกาศโดย
นายสมบัติ หลักบุญ
ติดต่อผู้ประกาศข่าว 0-4535-3401-4 หมายเลขภายใน 4416
23 เมษายน 2557 , 8:52 น.