ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา และสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา และสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 มกราคม 2560


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

ประกาศโดย
นางสาวปริยากร พิมเงิน
ติดต่อผู้ประกาศข่าว 0-4535-3401-4
26 ตุลาคม 2559 , 13:54 น.